Question
26 Oct 04:55 PM

  • Polish
  • Croatian
Question about Croatian

Koja rečenica bolje zvuči?
Imam volju ga ubiti ili imam volju da ga ubijem?

Answers
Read more comments

  • Croatian

  • Polish

  • Croatian

  • Croatian

  • Croatian

  • Croatian
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions