Question
16 Nov 01:28 PM

  • Japanese
  • English (US) Near fluent
  • Korean Near fluent
  • English (US)
  • English (UK)
  • Korean
Question about Filipino

Gisulat ko kani sa Cebuano. Pero dili ko sure kung “magdede” pasabot nga “to suck breast milk” o “to breastfeed baby.” Nigamit ako og Google Translate, pero magusab ang result sa depende sa mga pangungusap.

Kaylangan si Satoshi og adapter para magdede siya og tarong kay mubo pa ang mga utong ni Ramen.

Answers
Read more comments

  • Filipino

  • Filipino
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions