Question
16 Nov 02:53 PM

  • Filipino
  • English (US)
  • Japanese
  • Korean
Question about English (US)

How do u say this in english

"Hindi kami pwedeng pumunta sa ibang lugar, sa funeral center lang tapos deretso na sa bahay pagkatapos"

Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Filipino
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions