Question
17 Nov 04:06 AM

  • Japanese
  • English (UK)
  • Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

What is the difference between Tôi đang chở bạn gái đi trên đường. and Tôi đang chở bạn gái trên đường. ?Feel free to just provide example sentences.

Answers
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions