Question
18 Nov 03:56 PM

  • Vietnamese
  • Simplified Chinese (China)
Question about China

câu 讨价还价 ngoài nghĩa ngắn gọn là Trả giá thì nghĩa Hán Việt đầy đủ là gì ạ?

Answers
Read more comments

  • Country or region China
Share this question
Recommended Questions