Question
25 Nov 2020

  • Filipino
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Naalala mo lang ako pag may kailangan ka
Pag wala ka kailangan hindi mo ako naalala

Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Filipino
  • English (UK)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions