Question
25 Nov 2020

  • Filipino
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Galit na galit ako sa sarili ko kung bakit ko nihayaan sarili ko mapalapit sayo kung aalis ka naman pala

Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Filipino
  • English (UK)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions