Question
6 May

 • Russian
 • Ukrainian Near fluent
 • English (US)
 • Polish
Question about Polish

Czy jest to poprawnie? (prefiksalny czasowniki)

Kasia przesłuchała nowy album swojej ulubionej grupy, gdy gotowała kolację. Zasłuchając się muzykę, nie zauważyła jak otwiera się dwierz. Słysząc jakieś hałas, zaczęła przysłuchać się do niego. Ona podejmowała strach. Kasia usłuchała jakuś rozmowu. To byli rodzicy. Dziewczyna zrozumiała, że zapomniała o ich wcześniem przyjściu. Rodzicy wsłuchali się muzykę i zorientowali się, że Kasia jest na kuchnie.

Answers
Read more comments

 • Polish
 • Russian Near fluent

 • Polish

 • Polish
 • Russian Near fluent

 • Polish

 • Russian
 • Ukrainian Near fluent
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions