Question
10 May

  • Russian
  • Ukrainian Near fluent
  • English (US)
  • Polish
Question about Polish


Wróżenie istnieje już bardzo dawno aż do teraz. Ludzie zawsze chciali dowiedzieć się swoją przyszłość.

Są wiele technik wróżenia, na przykład, z wosku, z kart, z dłoni, z fusów i z ognia. Za pomocą tego uznawamy o miłośći, zdrowiu, losie albo innych rzeczach. Zwykle ludzie zwrócą się do ekspertów z tego rzemiosła – wróżek. Jednak obecne niewiele osób chodzi do wróżbiarok, ponieważ zaufanie do nich stało się znacznie mniejsze niż wcześniej.

Więc, czy warto chodzić do wróżki? Oczywiście nie.

Bowiem poznać przyszłość z wysoką celnością jeszcze nikomu się nie udawało. Wróżbitky w większości przypadków mówią jakieś oczywiste rzeczy. Nikt nie wie, co przyniesie przyszłość, dlatego że ona ma wiele wariację i zależe od naszych działań w przeszłym oraz terażniejszym. Z różnych powodów ludzie nie chcą podejmować niezależne decyzję i przenieść część odpowiedzialności na innych ludzi. Wróżki dobrze nadają się do tych celów.

Najlepiej wziąć na siebie odpoiedzialność i zacząć uzgadniać niezależne decyzje.

Answers
Share this question
Read more comments

  • Polish

  • Russian
  • Ukrainian Near fluent
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions