Question
13 Mar 2017

Closed question
Question about English (US)

(Please help me to correct errors in following sentences. Thank you so much.)

I took this photo at an alley in Hoang Hoa Tham Street of Ba Dinh District in Hanoi this afternoon. This was a village pond. Water was green so much and the surface was smooth. There were some women sitting on the way I standing to sell fruit and dinner food for people.

Bức ảnh này tôi chụp ở một con ngõ của đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội chiều nay. Đó là một cái ao làng. Nước rất xanh và mặt ao phẳng lặng. Trên con đường tôi đang đứng, có mấy cô bác đang ngồi bán hoa quả và đồ ăn chiều cho người qua lại.

Answers
Read more comments

English (US) Simplified Chinese (China) Near fluent

Vietnamese

English (US) Simplified Chinese (China) Near fluent
Similar questions