Question
22 Mar 2017

Closed question
Question about English (UK)

How do you say this in English (UK)? Była pierwszą osobą, która otrzymała dwie Nagrody Nobla. Albert Einstein mówił o niej, że była jedynym człowiekiem niezepsutym przez sławę.

Answers
Similar questions