Question
11 Apr 2017

Closed question
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Nie mogę doczekać się kiedy przyjedziesz, jak przyjedziesz to pozwiedzamy moje miasto.

Answers
Similar questions