Question
11 Jan 2016

  • Ukrainian
  • Estonian
  • Filipino
  • Indonesian
Question about Estonian

Mis on kõige pikem sõna eesti keeles?
Täna ma lugesin üks raamatut soome keele kohta, ja seal oli üks näide väga pika sõna: järjestelmällistyttämättömyydellänsäkään ‘not even with his/her lack of
systematization’. Ma tahan teada kas sellised sõnad on ka eesti keeles?

Answers
Read more comments

  • Estonian

  • Ukrainian

  • Ukrainian

  • Estonian

  • Ukrainian

  • Russian
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions