Question
1 May 2017

 • English (UK)
 • Spanish (Spain)
Question about English (UK)

apko menay kitnay msgs keya tay apnay aik ka b rep nae diya ta

Answers

 • Hindi

 • English (UK)

 • English (UK)

 • Hindi

 • Hindi

 • English (UK)

 • Hindi

 • English (UK)

 • Hindi
Read more comments

 • English (UK)

 • English (UK)

 • English (UK)

 • Hindi

 • English (UK)

 • English (UK)

 • Hindi

 • Hindi
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions