Question
3 May 2017

Closed question
Question about Norwegian (bokmal)

"Fette bra". Hva betyr dette uttrykket? Er det det samme som "Veldig bra"?

Answers
Read more comments

Russian

Norwegian (bokmal)

Norwegian (bokmal)

Russian

Norwegian (bokmal)

Russian

Norwegian (bokmal)

Russian

Norwegian (bokmal)

Russian

Norwegian (bokmal)

Russian

Norwegian (bokmal)

Russian

Norwegian (bokmal)

Russian

Norwegian (bokmal)

Russian

Russian

Russian

Norwegian (bokmal)

Russian

Norwegian (bokmal)

Russian

Norwegian (bokmal)
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions