Question
17 Oct 2017

Closed question
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Asahan mo ng laging kang magiging abala kapag nagtatrabaho ka sa isang pabrika.

Answers
Read more comments

Indonesian Javanese

Indonesian

Filipino English (US) Near fluent