Question
24 Oct 2017

  • English (US)
  • Finnish
Question about Finnish

Can someone help me translating (correcting if wrong) the following sentences (in English)??

1. Toisinajattelijoita suljettiin mielisairaaloihin ja vankiloihin - Dissenters (A person who formally opposes the current political structure) was locked to mental hospital and to prison.

2. Sulkea joku syliinsä, syleilyynsä - To lock someone in one's arm, embrace.

3. (Figurative) Sulkea joku esirukouksiinsa -

4. Sulkea joku suosioonsa -

5. Normien rikkojat suljetaan yhteisönsä ulkopuolelle -

6. Sulkea joku kirkon yhteydestä -

7. Joukkue suljettiin (pois) kilpailusta - Team was precluded (to rule out) from competition.

8. Kuumeettomuus ei sulje pois tulehduksen mahdollisuutta -

9. Kukin ratkaisu sulkee pois kaikki muut -

10. Suljettu laitos, osasto - Closed faculty, department.

11. Suljettu tilaisuus, kokous, istunto - Closed occasion/opportunity, meeting, session.

12. Suljettu käsittely, istunto t. käsittely, istunto suljetuin ovin (tai suljettujen ovien takana) -

13. Liike on suljettu [paremmin: kiinni t. suljettuna] heinäkuun.

14. Jäädä suljetuksi [paremmin: sulkeuksiin] sortuman alle -

Answers
Read more comments

  • Finnish
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions