Portuguese (Brazil)

Spanish (Chile) Spanish (Spain) Near fluent Spanish (Mexico) Near fluent