Question
1 Mar 2015

Vietnamese
Closed question
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Hôm nay là ngày tôi phải đến Hà Nội để đi học. Vừa ngại mà lại vừa hào hứng. Ngại vì lại phải đi học. Hào hứng vì lại được gặp bạn bè sau một thời gian nghỉ tết

Answers
Read more comments

English (US) Vietnamese Near fluent
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions