Question
Missing thumb gray@2x
Deleted user
11 Dec 2017

Closed question
Question about Polish

What does w dalszym ciągu mean?

Źródło: „(...) uważamy w dalszym ciągu, że kwestia ta powinna być rozstrzygnięta w bezpośrednich, bilateralnych rokowaniach.”
Answers
Share this question
Read more comments

Polish
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions