Question
Missing thumb gray@2x
Deleted user
11 Dec 2017

Closed question
Question about Polish

W znaczeniu 'to give an impression', trzy formy są równe?

- sprawiać wrażenie
- wydawać się
- zdawać się

Answers
Read more comments

Polish

Polish
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions