Question
12 Dec 2017

  • Persian
  • Azerbaijani
Question about Azerbaijani

What does inəyə mean?

Bir dəfə siçan görür ki, fermer onu tutmaq üçün tələ qurub. O, bu haqda toyuğa, qoyuna və inəyə xəbər verir
Answers
Read more comments

  • Azerbaijani
  • Persian
  • Turkish

  • Azerbaijani
  • Turkish Near fluent
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions