Question
12 Dec 2017

Question about Azerbaijani

What does inəyə mean?

Bir dəfə siçan görür ki, fermer onu tutmaq üçün tələ qurub. O, bu haqda toyuğa, qoyuna və inəyə xəbər verir
Answers
Read more comments

Azerbaijani Persian Turkish

Azerbaijani

Azerbaijani Turkish Near fluent
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions