Question
Missing thumb gray@2x
Deleted user
12 Dec 2017

Question about Turkish

mihenk taşı
hal takınmak
katmerleştirmek

bunlar ne demek
bi örnek cümle verir misiniz
türkçe anlatabilirsiniz

Answers
Missing thumb gray@2x
Share this question
Read more comments

Turkish
Missing thumb gray@2x
Deleted user

Missing thumb gray@2x
Deleted user

Missing thumb gray@2x
Deleted user

Missing thumb gray@2x
Deleted user

Missing thumb gray@2x
Deleted user

Missing thumb gray@2x
Deleted user

Missing thumb gray@2x
Deleted user

Missing thumb gray@2x
Deleted user

Missing thumb gray@2x
Deleted user

Missing thumb gray@2x
Deleted user

Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions