Question
23 Dec 2017

Simplified Chinese (China)
Question about Polish

Niniejszy tekst jest moją pracą semestralną. Czy może ktoś mi pomóc to sprawdzić czy jest jakiś błąd i nietak?( może na deser święta:)) Będę za to barrdzo wdzięczna! i życzę wesołych Świąt!

Tematem mojej pracy licencjackiej jest ,,pochodzenie polskich nazwisk i chińskich”. Zagadnieniem tym zainteresowałam się już w moim drugim roku nauki polskiego. Na pewnych zajęciach dowiedziałam się od mojej lektorki, że Polaków jest ponad 38 mln, jednak używano w Polsce ponad 440 tysięcy nazwisk! Myślałam wtedy, że jak to możliwe? Przecież w Chinach, kraj z miliardami ludności, używamy tylko kilkuset nazwisk! Naszło mnie takie pytanie: skąd pochodzi tak duża liczba polskich nazwisk? Zaczęłam więc szukać w literaturze onomastycznej informacji o polskich nazwiskach. Na końcu postanowiłam napisać o tym jako temat mojej pracy licencjackiej.

Moim zdaniem, ten temat jest nie tylko ciekawy ale również i ważny. Nazwiska są bardzo długo zakorzenione w kulturze i tradycji nie tylko polskiej, ale i chińskiej. Stanowią one doskonale źródło wiedzy o realiach życia oraz uznawanych wartościach, jak również o historii społecznej i politycznej narodu. Toteż niezbędna jest dla polonistów wiedza o genezie nazwisk, i chińskich i polskich.

Moja praca składa się głównie z trzech części – wstęp i dwa rozdziały. We wstępie omawiam przyczyny wyboru tego tematu i przedstawiam tezy i strukturę całej pracy. W pierwszym rozdziale piszę o genezie polskich nazwisk, w którym omawiam, jak stopniowo powstawały polskie nazwiska od wieku dwudziestego i również ich typy morfologiczne. Kolejny rozdział poświęcam chińskim nazwiskom. Zastanawiam się jeszcze, czy będzie w tym rozdziele porównanie chińskich nazwisk z polskimi, czy po prostu przedstawię podstawową wiedzę o chińskich nazwiskach. Na zakończenie podsumuję wszystkie rozważanie i zarówno podobieństwa i różnice między polskimi nazwiskami i chińskimi. Jeśli chodzi o etap działań, na razie już zaczęłam pisać, ale niestesty, powoli mi idzie i jeszcze nie skończyłam pierwszego rozdziału.

Pierwszym etapem przygotowań do napisania mojej pracy było zebranie potrzebnych materiałów z zakresu onomastyki. Jeszcze podczas studiów w Polsce chodziłam do biblioteki w celu zdobycia odpowiednich materiałów. Na szczęście było ich niemało w bibliotece. Wybrałam kilka książek, które wykonali językoznawcy, między innymi, Z. Kalety Nazwisko w kulturze polskiej, H. Martenki Nazwisko od imion. Korzystam również z artykułów elektronicznych, które znalazłam w wiarygodnych źródłach, np. Poradnik Językowy.

Napotkałam również dużo trudności przy pisaniu pracy, która polega na tym, że trudno mi przeczytać wszystkie zebrane materiały i wybrać merytoryczne informacje. W materiałach jest wiele terminów onomastycznych i językoznawczych, które też utrudniają mi ich zrozumienie. Poza tym, dużo cytuję i ciężko mi logicznie napisać swoimi słowami.

Chciałabym, aby moja praca licencjacka była przede wszystkim kompletna i nowoautorska. Przyniesie mi to satyskacje i także będzie przydatna dla chińskich polonistów.

Niniejszy tekst jest moją pracą semestralną. Czy może ktoś mi pomóc to sprawdzić czy jest jakiś błąd i nietak?( może na deser święta:)) Będę za to barrdzo wdzięczna! i życzę wesołych Świąt!
Answers
Read more comments

Polish

Polish

Simplified Chinese (China)

Polish

Polish German Near fluent

Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions