Question
Deleted user
24 Dec 2017

Question about Hindi

How do you say this in Hindi? kuch logo ki sirf pyar,shaadi he zindagi ki maksad hai..shaadi aur pyar ke alawa bhi ish zindagi me aage badhne ke liye bahut sara kaam karna padhta hai

Answers
Read more comments

  • Hindi
Deleted user

Deleted user

Deleted user

  • Hindi

  • Hindi

  • Hindi
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions