Question
24 Dec 2017

  • Simplified Chinese (China)
  • Polish
Question about Polish

Ten krótki tekst jest moją pracą semestralną, która jest dla mnie bardzo ważna i dość pilna. Czy mogliby państwo go poprawić? Bardzo dziękuję za poświęcony czas podczas święta!
Tematem mojej pracy licencjackiej jest „Gwara śląska”. Zagadnieniem tym zainteresowałam się, bo posługuję się dialektem kantońskim i wydaje mi się, że dialekty i gwary to bardzo ważne części języka. Ten temat jest dla mnie ważny, ponieważ uważam, że warto poznać gwary polskie, żeby lepiej się uczyć języka polskiego. W bibliotece UMK czytałam książkę o gwarze śląskiej i byłam tą gwarą zainteresowana, dlatego zdecydowałam, że będę o niej pisać pracę.
Pierwszym etapem przygotowań do napisania mojej pracy było zebranie potrzebnych informacji z zakresu dialektologii. Przy pisaniu tej pracy zapoznałam się z ciekawymi materiałami, które znalazłam w książkach „Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. Sytuacja językowa w miastach Górnego Śląska” i „Najnowsze dzieje języków słowiańskich: Język polski”. Korzystałam też z materiałów na stronie internetowej „Dialektologia polska”.
We wstępie omawiam temat pracy i streszczam pracę. Oprócz tego, przedstawiam cel i sens mojej pracy. W pierwszym rozdziale piszę o definicji „gwara” i wyjaśniam różnice między „gwara” a „dialekt”. W drugim rozdziale przedstawiam mapę gwar polskich. W kolejnym rozdziale piszę o regionie śląskim. Tłumaczę, dlaczego na Górnym Śląsku stosuje się gwarę śląską oraz piszę o historii, tradycjach, gospodarce i społeczeństwie tego regionu. Czwarty rozdział poświęcam cechom gwary śląskiej. W tym rozdziale przedstawiam różnice między gwarą śląską a polszczyzną ogólną w wymowie, słownictwie i gramatyce. Na koniec przedstawiam status gwary śląskiej. Przedstawiam jakie ma gwara śląska znaczenie dla Polaków(Ślązaków) oraz piszę o literaturze, prasie lub filmach, w których pojawia się gwara śląska.
Dużo problemów miałam przy czytaniu materiałów. W materiałach jest wiele nowych i trudnych słów, więc podczas czytania muszę dość często sprawdzać słownictwo. Nawet jeśli rozumiem każde słowo, trudno mi dokładnie zrozumieć sens artykułu z powodu braku wiedzy eksperckiej o dialektologii. Problem też pojawił się przy pisaniu. Pisanie pracy w swoim języku po podsumowaniu materiałów zebranych nie jest dla mnie łatwą pracą, bo czasami nie mogę wyraźnie wyrażać swojego zdania w pracy.
Jestem pewna, że po napisaniu pracy będę znać się nie tylko na gwarze śląskiej, ale także na historii i kulturze śląskiej. Chciałabym, aby moja praca licencjacka była kompletna i przydatna dla tych ludzi, którzy uczą się języka polskiego. Mam też nadzieję wywiązać się z zadania w terminie.

Answers
Read more comments

  • Polish

  • Simplified Chinese (China)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions