Question
Deleted user
24 Dec 2017

Question about Hindi

How do you say this in Hindi? gyan aur siksha(education) ke beech fark kya hai bahut saree logo ko pata nahi hai.gyan ek sagar hai aur education ush sagar ki ek boond hai..education system ne certificate provide karte hai lekin gyan ke liye koi certificate ki jaroorat nahi hai

Answers
Read more comments

  • Nepali
  • English (UK)
  • Hindi
Deleted user

  • Hindi
Deleted user

Deleted user

[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions