Question
24 Dec 2017

 • Indonesian
 • Malay Near fluent
 • Javanese Near fluent
Question about Indonesia

Kenapa kalau kita tanya nama seseorang, kita bilang "Siapa namamu?" daripada "Apa namamu?" Bukankah kita sedang menanyai benda (nama)? Dan kata tanya untuk menanyai benda itu kata "apa"?

Answers
Read more comments

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Finland
Deleted user

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia

 • Country or region Indonesia
Share this question
Recommended Questions