Question
24 Dec 2017

  • Polish
  • Swedish
  • German
  • Persian
Question about Swedish

What is the difference between Jag hoppas att han snart blir frisk. and Jag hoppas att han blir frist snart. ?Feel free to just provide example sentences.

Är båda meningarna korrekta? Finns det någon skillnad mellan dem? Är "snart" ett satsadverbial och därför måste stå före verbet i en bisats? Jag har faktiskt hittat båda varianterna när jag googlade dessa meningar.
Answers
Read more comments

  • English (US) Near fluent
  • Swedish

  • Swedish
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions