Question
24 Dec 2017

Question about Simplified Chinese (China)

How do you say this in Simplified Chinese (China)? 私は明日も1日休みだから、家でゆっくり休む事ができるよ
Romaji
How do you say this in Simplified Chinese (China)? watasi ha asita mo 1 nichi yasumi da kara , ie de yukkuri yasumu koto ga dekiru yo
Hiragana
How do you say this in Simplified Chinese (China)? わたし は あした も 1 にち やすみ だ から 、 いえ で ゆっくり やすむ こと が できる よ
Show romaji/hiragana

Answers
Read more comments

  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions