Question
24 Dec 2017

Closed question
Question about Azerbaijani

What does şaqqıldayıb mean?

Heydər Baba, ildırımlar şaxanda,
Sellər, sular şaqqıldayıb, axanda,
Qızlar ona səf bağlayıb baxanda,
Salam olsun şövkətizə elizə
Answers
Read more comments

Azerbaijani Persian Turkish

Azerbaijani

Persian

Persian

Azerbaijani Turkish Near fluent

Persian

Azerbaijani Turkish Near fluent

Azerbaijani Turkish Near fluent

Persian

Azerbaijani Turkish Near fluent