Question
24 Dec 2017

 • Persian
 • Azerbaijani
Question about Azerbaijani

What does şaqqıldayıb mean?

Heydər Baba, ildırımlar şaxanda,
Sellər, sular şaqqıldayıb, axanda,
Qızlar ona səf bağlayıb baxanda,
Salam olsun şövkətizə elizə
Answers
Read more comments

 • Azerbaijani
 • Persian
 • Turkish

 • Azerbaijani

 • Persian

 • Persian

 • Azerbaijani
 • Turkish Near fluent

 • Azerbaijani
 • Turkish Near fluent

 • Azerbaijani
 • Turkish Near fluent

 • Persian

 • Azerbaijani
 • Turkish Near fluent
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions