Question
25 Dec 2017

 • Simplified Chinese (China)
 • Polish
Closed question
Question about Polish

Czy kto może pomóc mi poprawić ten "nieciekawy" tekst? Z góry dziękuję!!!

Tematem mojej pracy licencjackiej jest „Chiny w oczach Polaków-na podstawie Gazety Wyborczej w roku 2015 i 2016”. Ten temat był sugerowany przez pani profesor Zofię Mao i byłam pod wrażeniem kiedy pierwszy raz to usłyszałam, bo mnie też on bardzo interesuje. Wybrałam Gazetę Wyborczą, ponieważ podczas rocznego pobytu w Polsce, czasem czytałam Gazetę Wyborczą, która ma wielu czytelników w Polsce. Czytanie gazety jest dla mnie przyjemnością. Ponadto, jestem ciekawa, jak gazeta przedstawia Chiny Polakom.
Na początku musiałam zebrać materiały z gazet mówiące o Chinach. Byłam w Polsce od roku 2016 do roku 2017, dlatego wybrałam okres przed rokiem 2017 jest łatwiej. Zbierałam materiały w Bibliotece Jagiellońskiej i w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Tytuły artykułów, które wybrałam, mają wyraźne cechy, bo są związane ze słowami, np.: chińskie, Chiny, Chińczycy, Pekin, Hongkong itp.
We wstępie omawiam cel mojej pracy, przedstawiając zarys pracy, sposoby selekcji materiału, sposoby analizy artykułów i przyczyny wybrania tego tematu. Poza tym, przedstawiam swoje spostrzeżenia i wątpliwość, jakie nasunęły mi się podczas analiz. Na koniec będę przedstawiać wniosek o nastawieniu Polaków wobec Chin i moje wrażenia podczas pisania pracy.
W pierwszym rozdziale piszę o ogólnym charakterze artykułów. Jakie są tematyki artykułów o Chinach? Ile artykułów ma każda kategoria? Jakich tematów jest najwięcej, jakich najmniej? Wszystkie dane będą pokazane na tablicy. Kolejne rozdziały poświęcam gospodarce i społeczeństwie Chin w Gazecie Wyborczej. Kto pisze i jak często? Czy wydarzenia związane z Chin pojawiają się na pierwszej stronie gazety? Będę wybierać kilka wydarzeń, które mają ważne znaczenie dla Chin i Polski. Następnie, omawiam stosunki między dwoma krajami przez te wybrane materiały. Na koniec, będę podsumowywać wyniki pracy ze strony gospodarki, społeczeństwa itd.
Kilka problemów napotkałam przy pisaniu tej pracy. Po pierwsze, myślę, że bardzo brakuje mi znajomości języka polskiego. Jest mi trudno znaleźć odpowiednie słowa dla takiego formalnego tekstu. Proces pisania jest procesem uczenia się. Po drugie, to są artykuły napisane o społeczeństwie, ale też są społeczno-polityczne, dlatego miałam problem z klasyfikacją. Po trzecie, nie miałam pojęcia, jak organizować pracę. Po dwóch konsultacjach z Panią Agnieszką, plan mojej pracy jest jaśniejszy.
Wykonanie pracy licencjackiej nie jest łatwe. Mam nadzieję wywiązać się z zadania w terminie i oddać kompletną i logiczną pracę.

Czy kto może pomóc mi poprawić ten "nieciekawy" tekst? Z góry dziękuję!!!
Answers
Share this question
Read more comments

 • Polish

 • Polish

 • Simplified Chinese (China)

 • Simplified Chinese (China)

 • Polish

 • Polish

 • Simplified Chinese (China)

 • Polish

 • Polish

 • Simplified Chinese (China)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions