Question
25 Dec 2017

Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? Bạn có thể giữ dùng tôi hành lý này có được không

Answers
Read more comments

Vietnamese