Question
25 Dec 2017

English (US) Near fluent Simplified Chinese (China)
Closed question
Question about Polish

am I all correct?

Przykład To jest Ewa Janik. Kto to jest?
1. To jest pan Adam. Kto to jest?
2. To jest mój ojciec. Kto to jest?
3. To jest moje mieszkanie. Co to jest?
4. To jest moja siostra. Kto to jest?
5. To jest książka. Co to jest?

6. To jest zeszyt. Co to jest?
7. To jest długopis. Co to jest?
8. To jest komputer. Co to jest?
9. To jest moja babcia. Kto to jest?
10. To jest telefon. Co to jest?

Answers
Read more comments

Polish

Polish

English (US) Near fluent Simplified Chinese (China)

Polish

Polish

Polish

English (US) Near fluent Simplified Chinese (China)

English (US) Near fluent Simplified Chinese (China)

English (US) Near fluent Simplified Chinese (China)

Polish

English (US) Near fluent Simplified Chinese (China)

Polish