Question
25 Dec 2017

 • English (US) Near fluent
 • Simplified Chinese (China)
 • German
 • Polish
Question about Polish

Przykład: Ten zeszyt jest cienki. Jaki jest ten zeszyt?
1. Ta książka jest bardzo droga.
Jaka jest ta książka?
2. To mieszkanie jest bardzo małe.
Jakie jest to mieszkanie?
3. To dziecko jest bardzo spokojne.
Jakie jest to dziecko? spokojne-clam
4. Ten obraz jest bardzo stary.
Jaki jest ten obraz? obraz-image
5. Ten pokój jest bardzo ładny.
Jaki jest ten pokój? ładny-nice

6. Ta ulica jest bardzo szeroka.
Jaka jest ta ulica? szeroka-wide
7. To miasto jest bardzo szeroka. Jakie jest to miasto?
8. Ten samachód jest czerwony.
Jaki jest ten samachód?
9. Ten kot jest czarny. Jaki jest ten kot? kot-cat
10. Ta dziewczyna jest bardzo wysoka.
Jaka jest ta dziewzyna? dziewczyna-girl, wysoka-tall

Answers
Read more comments

 • Polish

 • English (US) Near fluent
 • Simplified Chinese (China)

 • Polish

 • English (US) Near fluent
 • Simplified Chinese (China)

 • Polish
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions