Question
14 Mar 2018

Vietnamese
Closed question
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? đây là menu của nhà hàng. quý khách vui lòng chọn món ăn trong này

Answers
Read more comments

English (US) Vietnamese Near fluent

Vietnamese

English (US) Vietnamese Near fluent

Vietnamese

English (US) Vietnamese Near fluent

Vietnamese

English (US) Vietnamese Near fluent
Similar questions