Question
16 May 2018

English (US) Near fluent
Closed question
Question about English (US)

please translate this in english.

pumasok ako ng event hall nang may ngiti sa labi. pinanood ko ang mga taong masayang nagkukwentuhan. "sana maging kaibigan ko sila." nakangiting sambit ko at nagsimula na muling maglakad. umupo ako sa bakanteng upuan sa tabi, "siguro maghihintay na lang ako ng tatabi sa akin."

Answers
Read more comments

Russian

English (US) Near fluent Filipino
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions