Question
16 May 2018

Closed question
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? ang buhay ay puno ng pagsubok at sakit pero taas noo ko itong haharapin at lalampasan

Answers
Read more comments

English (US) Filipino
Similar questions