Question
20 Jun 2018

Vietnamese
Closed question
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? tôi đang đọc sách trên giường, ngoài trời thì đang mưa. ước gì thời gian cứ chầm chậm trôi qua

Answers
Similar questions