Question
1 Jul 2018

  • Simplified Chinese (China)
  • Malay
Question about Malay

Pls help correct my sentences if there's anything wrong. Thank you! 😊

Terdapat terlalu banyak contoh bahawa manusia memusnahkan alam sekitar hanya utk faedah dirinya. Pd kebelakangan tahun ini, pencemaran air dan udara menjadi semakin teruk, sehingga membahayakan kesihatan manusia.
Answers
Read more comments

  • Malay
  • Malay

  • Simplified Chinese (China)

  • Malay
  • Malay
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions