How do you say this in English (US)? pasare por ti en un rato

23 Aug 2016

Native language
Spanish (Mexico)
Closed question
Question about English (US)
How do you say this in English (US)? pasare por ti en un rato

Native language
English (US) Spanish (Mexico) Portuguese (Brazil) Near fluent
0