How do you say this in English (US)? Ang aking unang punta roon sa probinsya ay noong apat na taong gulang pa lamang ako kung kaya't nanibago ako, at dahil na rin first time kong mag celebrate ng holiday season nang hindi kasama ang aking mga k...

20 Jul 2018

Closed question
Question about English (US)
How do you say this in English (US)? Ang aking unang punta roon sa probinsya ay noong apat na taong gulang pa lamang ako kung kaya't nanibago ako, at dahil na rin first time kong mag celebrate ng holiday season nang hindi kasama ang aking mga kaibigan.

Native language
English (UK) English (US) Filipino

Native language
Filipino

Native language
English (UK) English (US) Filipino

Native language
Filipino

Native language
English (UK) English (US) Filipino

Native language
Filipino

Native language
English (UK) English (US) Filipino

Native language
Filipino

Native language
Filipino

Native language
English (UK) English (US) Filipino

Native language
Filipino

Native language
Filipino

Native language
Filipino

Native language
English (UK) English (US) Filipino

Native language
Filipino

Native language
Filipino

Native language
Filipino

Native language
English (UK) English (US) Filipino

Native language
Filipino

Native language
Filipino

Native language
English (UK) English (US) Filipino

Native language
Filipino

Native language
English (UK) English (US) Filipino

Native language
Filipino
0