Question
21 Jul 2018

Vietnamese Near fluent
Closed question
Question about United States

xin chào, tôi muốn kết bạn với bạn để học hỏi thêm về văn hóa của đất nước bạn được không?

Answers
Read more comments

Country or region
United States

Country or region
Vietnam

Country or region
United States

Country or region

Country or region
Vietnam

Country or region
Vietnam

Country or region
Vietnam

Country or region
Vietnam