Kahiの例文や意味・使い方に関するQ&A

「Kahi」を含む文の意味

Q: kahi jane ka mud nahi h とはどういう意味ですか?
A: I don't feel like going anywhere

「Kahi」を翻訳

Q: kahi usne unhe bhga to nhi diya は 英語 (イギリス) で何と言いますか?
A: QAの全文をご確認ください
Q: kahi na kahi tum ussay mile hoge は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: did you met him where ever?
Q: sorry send kahi aur kar raha tha ,apke pas chala gaya は 英語 (イギリス) で何と言いますか?
A: QAの全文をご確認ください
Q: kahi jana mat jabtak mai wapas nahi ajata は 英語 (イギリス) で何と言いますか?
A: Don't go anywhere until I come back.
Q: me kahi Jana chahti hu は 英語 (イギリス) で何と言いますか?
A: I want to go somewhere

「Kahi」についての他の質問

Q: kahi kam nahi ka tula?
A: don't u have any work?
Q: kahi mera questions ka Answer dene me Aap ko tank to nhi kar dye ,
A: Tang kisi aur ne kiya ya aap ne khud???
Q: "kahi aisa Na ho" how to express this feel in English
A: QAの全文をご確認ください

関連する単語やフレーズの意味・使い方

新着ワード

kahi

HiNativeは、一般ユーザー同士が互いに知識を共有しあうQ&Aサービスです。回答が必ず合っているという保証はございません。

新着質問
話題の質問
オススメの質問