Question
15 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời em

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Related questions
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions