Question
15 Dec 2019

  • Vietnamese
  • Simplified Chinese (China)
Question about China

Tôi thích học tiếng Trung bởi vì đất nước Trung Quốc rất đẹp và phim cũng hay. Tôi là một fan cuồng phim Trung Quốc.haha 😊😊. Nhưng mà học rồi mới biết tiếng Trung không dễ học chút nào. Tôi học cùng với anh Mr Translator, mặc dù có khi anh ta dịch sai làm tôi phải xoắn não😂😂. Tôi phát âm không đúng😭😭.Tôi cố gắng xem phim nhưng thật sự trong phim nói nhanh quá nên tôi không thể nghe kịp. 😆😆😆. Hành trình gian nan cảm thấy nản chí anh hùng quá 😪😪

Answers
Read more comments

  • Country or region Vietnam

  • Country or region China
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Related questions
Recommended Questions