Question
Updated on
8 Mar 2021

  • Japanese
  • Vietnamese
  • English (US)
  • Korean
Question about Vietnamese

What does Em rất đắt, cũng rất rẻ!
Rẻ ở chỗ em ở bên anh không phải vì tiền. Còn đắt ở chỗ, nếu em không thích anh, anh có cầm bao nhiêu tiền cũng không có được em..
mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • English (US)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
What does Em rất đắt, cũng rất rẻ!
Rẻ ở chỗ em ở bên anh không phải vì tiền. Còn đắt ở chỗ, nếu em không thích anh, anh có cầm bao nhiêu tiền cũng không có được em.. mean?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question