Question
Updated on
15 Jun 2021

  • Korean
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

Tôi muốn chuyển những từ như sau sang tiếng Hàn nhưng mà từ điển online chưa có nghĩa chính xác của những từ đó ạ. - [Lúa mạch, Lúa mạch đen, Lúa mì]

Các bạn có thể đăng hình ảnh của [Lúa mạch], [Lúa mạch đen], [Lúa mì] và giúp tôi hiểu được không ạ?

Answers
Share this question
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Korean

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Korean
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Tôi muốn chuyển những từ như sau sang tiếng Hàn nhưng mà từ điển online chưa có nghĩa chính xác của những từ đó ạ. - [Lúa mạch, Lúa mạch đen, Lúa mì]

Các bạn có thể đăng hình ảnh của [Lúa mạch], [Lúa mạch đen], [Lúa mì] và giúp tôi hiểu được không ạ?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question