Question
23 Oct 2021

  • Polish
  • Hungarian
  • English (UK)
  • Croatian
Question about Croatian

Zvuči li ovo prirodno?

Zanimaju me strani jezici. Oduvijek sam željela naučiti hrvatski, zato kad sam saznala da moram izabrati još jedan predmet na fakultetu, odlučila sam da će taj predmet biti hrvatski. Učila sam hrvatski dvije godine. U 2020 godine položila sam ispit na razini B2. Htjelja bih razviti svoje vještine. Mislim da nema za to boljeg mjesta od Hrvatske.

Answers
Read more comments

  • Croatian
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions