Question
25 October

  • Spanish (Spain)
  • Turkish
Question about Turkish

What does Elimde kalmadığına mean?

Context: Sana uslu bir çocuk ol dedim, değil mi? Sen ne yaptın? bir çuval inciri berbat ettin! Benim sana verecek param yok. Elimde kalmadığına dua et.

Thanks :-)
Answers
Read more comments

  • Turkish

  • Spanish (Spain)

  • Turkish
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions